Listopad

14.11.14r. przygotowanie do sezonu zimowego.