wrzesień

13 września 2015

 

Szkolenie bojowe przy wykorzystaniu broni krótkiej i długiej. Trening bezpiecznej obsługi broni, postaw strzeleckich, poruszania się z bronią i prowadzenia ognia dubletami.