O nas

 

Specto – Doradztwo i Szkolenia w Wałbrzychu

 • Skupia praktyków ochrony bezpieczeństwa, instruktorów wyszkolenia strzeleckiego, kolekcjonerów

  broni historycznej i strzelców sportowych.

 • Szkoleniowcy Specto :

  - zdobywali doświadczenie  w jednostkach specjalnych Wojska Polskiego

    i Policji, pełnili służbę m.in. w jednostce GROM i Centralnym Biurze Śledczym, 

  - uczestniczyli w akcjach i operacjach wymagających umiejętności postępowania w sytuacjach

    bezpośredniego zagrożenia życia,

  - zebrane  doświadczenie przekazywali innym, szkoląc przez szereg lat żołnierzy 

    i policjantów.