Cennik

 

Ceny ustalamy indywidualnie - koszt zależny jest od oczekiwań klienta, ilości osób, rodzaju strzelań i wybranych atrakcji.

W przypadku szkoleń bojowych, wieloetapowych, cena zależy od przyjętego pakietu. 

Wydajemy certyfikaty potwierdzające odbycie szkoleń. 

======================================================================== 

 

Przykłady szkoleń:

 

A. strzelania rekreacyjne:

 

1. grupa 20 - 30 osobowa i 3 doświadczonych instruktorów.

2. 4 godziny zajęć na strzelnicy otwartej  lub krytej.

3. min. 50 strzałów z różnych typów broni.

3. przebieg szkolenia,

- zajęcia wprowadzające: bezpieczeństwo na strzelnicy, budowa broni, zasady posługiwania się bronią,

- strzelanie z broni długiej bocznego zapłonu /kal. 5,6 mm/ - 10 strzałów/osoba,

- strzelanie z broni krótkiej bocznego zapłonu /kal. 5,6 mm/ - 10 strzałów/osoba,

- strzelania z broni krótkiej centralnego zapłonu - do wyboru różne kalibry - 20 strzałów/osoba,

- strzelanie z broni długiej centralnego zapłonu - 10 strzałów/osoba.

Istnieje możliwość wyboru broni. Dysponujemy kilkudziesięcioma wzorami, broni współczesnej i historycznej

tj. pistoletami, rewolwerami, pistoletami maszynowymi, karabinkami, karabinami powtarzalnymi i samopowtarzalnymi.

4. Koszt: ok. 170 - 210 zł od osoby.

5. Możliwość organizacji ciepłego posiłku przy ognisku  lub w pobliskiej restauracji, a także transportu i noclegu.

6. Koszt organizacji strzelań na strzelnicy krytej :   + ok. 30  zł/osoba.

 

        BONUS !

W ramach imprezy - konkurs na najlepszego strzelca, który otrzyma voucher uprawniający do bezpłatnego udziału

w szkoleniu organizowanym przez Specto.

 

B. szkolenie bojowe:    "Broń palna krótka - budowa i eksploatacja"

 

1. grupa 10 osobowa,

2. 4 etapy szkolenia po 8 godzin każdy (stopniowany poziom trudności), 

3. łącznie  400 strzałów/osoba, (100 na każdy etap)

4. elementy  szkolenia:

4.1. Część teoretyczna:

- definicja i miejsce broni palnej krótkiej w ogólnym podziale broni, systematyka broni strzeleckiej, wymagania taktyczno-techniczne, rodzaje układów konstrukcyjnych,

  amunicja do broni palnej krótkiej,

- budowa broni palnej na przykładzie najpopularniejszych wzorów np. Glock, CZ, Walter i inne,

- teoria strzału,

- elementy składające się na strzał: nauka zgrywania przyrządów celowniczych, oddychanie, wyciskanie języka spustowego i inne,

4.2. Część praktyczna.

- noszenie broni /w tym różne rodzaje kabur/, trzymanie broni, dobycie broni, szybkie przeładowanie, 

- postawy strzeleckie,

- kontrola broni i wymiana magazynka,

- wykorzystanie osłon i zasłon,

- poruszanie się z bronią,

- usuwanie zacięć,

- obsługa broni jedną ręką,

- strzelanie wprowadzające, statyczne, dynamiczne i sytuacyjne.

4.3. Koszt każdej z części : 290 zł/osoba. Przy większej grupie - stawka na osobę  odpowiednio niższa.