Wrzesień

W dniu 27 września 2014 r.  wzięliśmy udział w zawodach sportowych Klubu Strzeleckiego Policjantów

Snajper - Wrocław, które odbyły się w Jelczu - Laskowicach.

Szczęście nam sprzyjało !

"Mały" zajął I miejsce w konkurencji PSP /96 pkt/,

II miejsce /pierwszego nie przyznano/ w konkurencji PCZ /91 pkt/.

KSP wypadł nieco gorzej - III miejsce /75 pkt/.